Hoppa till innehållet

Platform24 hjälper Region Skåne att öka tillgängligheten i den skånska vården

Många skåningar har behov av att få vård, råd eller stöd och för att minska behovet av fysiska möten, på grund av covid-19-situationen, kommer Region Skåne att erbjuda möjlighet till digitala vårdbesök inom primärvården.
– Det är mycket glädjande att vi återigen kan erbjuda våra patienter digitala besök under denna oroliga tid och i den annorlunda situation vi befinner oss i, säger Sofia Ljung, förvaltningschef för Primärvården i Skåne.

– Vi politiker har en samsyn över blockgränsen hur viktigt det är att Region Skåne ligger i framkant med digitaliseringen, särskilt i dessa tider. Primärvården Skåne online är ytterligare ett betydelsefullt verktyg för att öka skåningarnas tillgång till den nära vården, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.

Tjänsten som heter Primärvården Skåne online riktar sig till vuxna och barn som har lättare medicinska besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Patienten kan via vårdcentralens hemsida eller 1177.se få patienten kontakt med en sjuksköterska eller läkare för bedömning, råd och eventuellt recept. Om det efter en digital bedömning ändå krävs ett fysiskt besök, ordnas tid för ett fysiskt besök på den vårdcentral där patienten är listad, för att ge en sammanhållen och säker vård.

Verktyget som levereras av Platform24 möjliggör digitala besök i primärvården. Primärvården Skåne online planeras öppna den 16 juni. Patienten loggar in och får besvara frågor kring sitt besvär och sin hälsa. Därefter får patienten ett skriftligt svar från en sjuksköterska eller läkare med bedömning, råd och eventuellt recept under öppettiderna. Besöket kommer vid behov att kompletteras med ett videobesök.

Läs hela pressmeddelandet från Region Skåne: