Hoppa till innehållet

Digital Hälsa: ”Gävleborg integrerar smittspårning i digitala vårdmötet”

Ur Digital Hälsa 2020-06-01
“Region Gävleborg startar i morgon, den 2 juli, en satsning på smittspårning kopplad till covid-19-pandemin och som en integrerad del i regionens arbete med digitala vårdmöten.
Arbetet sker i samarbete med hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare.
Smittspårningssatsningen har framför allt tre syften, enligt verksamhetsutvecklaren Ida Kedling och Niklas Gille, vårdenhetschef på infektionsavdelningen.
Vilka är de viktigaste syftena med den nya satsningen på smittspårning?
– Det första är effektivisering, för att använda våra resurser på rätt sätt. Genom den digitala smittspårningen så effektiviserar vi arbetet för personalen i smittspårningen då vi överlåter mycket av arbetet till invånaren själv. Det andra syftet är datainsamling. Tack vare den digitala smittspårningen möjliggör vi insamling och bearbetning av data på ett strukturerat sätt. Det handlar även om att vi alltid strävar efter att jobba efter konceptet ’god och nära vård’. I det här fallet handlar det om att vi ger invånaren möjlighet att genomföra smittspårningen på det sätt invånaren vill, när hen vill, säger Ida Kedling och Niklas Gille i en mejlintervju med Digital Hälsa.”
Läs hela artikeln: